Medewerkers

Uiteraard is er geen RSW mogelijk zonder medewerkers. We hebben voor een aantal onderdelen medewerkers nodig:

  • Blok creatief
  • Blok tocht
  • Blok sport en spel
  • Vrij blok
  • Thema
  • Kookstaf
  • Kampstaf
  • Kampkrant
  • Algemeen staf

Sommige teams zijn ruim voor de RSW al gevuld, maar we kunnen iedereen gebruiken als staflid. De meeste mensen zoeken we voor algemeen staf, deze medewerkers jureren de blokken en staan op post bij de tocht en sport en spel. Wil je meehelpen in een blok, dan werk je het blok uit en ben je als het blok start verantwoordelijk voor de uitvoering ervan. De meeste medewerkers die in een onderdeel meewerken, zijn daarnaast ook algemeen staflid. De uitzondering hierop zijn de kampkrant en de kampstaf, want die delen geen punten uit.

Sinds 2015 stelt Scouting Nederland het verplicht om een geldige VOG te hebben, als RSW willen we ook dat alle stafleden een VOG hebben voor scouting.Na je aanmelding als medewerker vraag de regio een VOG voor je aan. Hiervoor heb je je DigID nodig. Keur de aanvraag zo snel mogelijk goed, want de VOG dient voor de RSW binnen te zijn bij de regio. Eventueel kun je deze ook ter plekke afgeven bij de algemeen coordinatoren bij de aanvang van de RSW.

 

De enige extra voorwaarde die we stellen, is dat een staflid bij het begin van de RSW 18 jaar of ouder is en dat bij de kampstaf je minimaal één jaar RSW ervaring hebt.