Medewerkersinfo

Voor sommige medewerkers is de RSW een activiteit die je al goed kent en voor sommigen is het allemaal vrij nieuw. Voor de RSW ontvangt elke medewerker de medewerkersinfo. De medewerkersinfo bevat een aantal praktische zaken zoals de route naar het kampterrein en wat algemene afspraken die voor de medewerkers gelden.

 

Bij de medewerkersbespreking op de RSW (meestal als de paroba's hun kampterrein opbouwen) wordt het draaiboek uitgedeeld en worden bij een aantal blokken de medewerkers op posten ingedeeld. Het is niet de bedoeling om het draaiboek te laten slingeren, want dit beïnvloed de wedstrijd als een deelnemer deze vindt.