Ploegsamenstelling

Voor de RSW houden we voor de samenstelling van de ploegen dezelfde regels aan als de LSW. We kiezen hiervoor omdat elke groep die meedoet kans maakt op een plek tijdens de LSW en als je als groep tijdens de RSW niet aan de LSW regels voldoet, dan kun je niet mee en dit zou erg zonde zijn.

 

Om deel te kunnen nemen aan de RSW moet de ploeg als volgt zijn samengesteld:

  • De ploeg heeft minimaal vijf en maximaal zeven leden.
  • Geen enkel lid van de ploeg is jonger dan 11 jaar op de eerste dag van de LSW.
  • Geen enkel lid van de ploeg is ouder dan 15 jaar op de eerste dag van de LSW.
  • In een ploeg van vijf personen mogen hooguit twee leden 15 jaar oud zijn. Een ploeg van zes of zeven personen mag drie leden van 15 jaar bevatten.

Deze leeftijdseisen zijn dezelfde als die van de LSW.

 

Bij wijze van uitzondering is het mogelijk om ploegen van vier leden in te schrijven, maar deze doen dan mee buiten mededinging. Deze uitzonderingen worden altijd overlegd met de kampstaf. Hetzelfde geldt voor ploegen met teveel leden van 15 jaar. Ploegen van acht leden of met leden ouder dan 16 jaar of jonger dan 10 jaar kunnen niet ingeschreven worden. Buiten mededinging mee doen houdt in dat je aan alle programmaonderdelen meedoet en daarvoor ook beoordeeld wordt, maar dat je geen officiële plaats in de einduitslag krijgt. Je kunt dus ook niet naar de LSW uitgezonden worden.